Guia per bussejar entre els perfils falsos a twitter

Mariluz Congosto / Verficat

Mariluz Congosto / Verficat

 

Mariluz Congosto 

Com neixen, moren i es tornen a reproduir

La construcció d'aquests usuaris falsos ha evolucionat d'uns elements automatitzats i fàcilment detectables a uns perfils falsos més sofisticats manejats per persones.

El blog BotsEnTwitter va publicar una classificació de perfils falsos l’any 2015. Aquest blog ha realitzat diverses anàlisis de detecció de perfils falsos relacionats amb els partits polítics espanyols trobant que el seu ús estava generalitzat en tots ells.

Aquesta classificació es basa en la cura a l’hora de construir el perfil.

perfiles falsos twitter nivel 1

perfiles falsos twitter nivel 2

perfiles falsos twitter nivel 3

Si els classifiquem pel paper que juguen dins de la creació de la realitat fictícia els podríem classificar en tres tipus: astroturfers, trolls i retuitejadors.

Recentment s'han desemmascarat 3 astroturfers de diferent ideologia: @anonymus_es (compte eliminat després d'un rumor que va difondre sobre la Irene Montero, va reneixer i torna a estar en actiu), @duplamaria (perfil suspès) i @superwomanroja (en actiu). Els tres casos s'han dissenyat amb la mateixa tècnica: s'ha reutilitzat un perfil antic per donar la sensació que porta temps a Twitter i no s'ha creat per a una causa concreta.

Al perfil reutilitzat se li ha esborrat l’activitat passada però s'hi han mantingut els seus seguidors perquè començar la seva nova activitat amb l'aparença de ser un influencer.

L'augment de seguidors s’ha realitzat amb la tècnica de seguir a possibles simpatitzants de la causa per, passat un temps, deixar de seguir-los, mantenint un bon ràtio de seguidors/seguits.

La descripció dels perfils intenta fer creïbles certes combinacions poc probables: no ser de dretes ni d'esquerres, catalana que no s'adapta a Catalunya o madrilenya independentista.

Els seus missatges són molt retuitejats i, en alguns casos, la difusió és desproporcionada respecte al nombre de seguidors.

perfiles falsos twitter trolls

Un exemple és el perfil @ONU_Poblelliure, creat l'agost del 2018 i que des d'octubre de 2018 a gener de 2019 ha utilitzat els següents noms: @oriolrepublica, @elitereupilica, @republica_elite, @El_talorni, @marsupial234, @imparable345, @arquero767, @patanegra23w, @aarquero438, @emba_santesteve, @emb_roures, @embajada_roures, @roures_embajada, @Esteve_embajada, @Embasant_Esteve, @ vivahollywood13, @talorni12, @ONU_DelsRoures, @DelsRoures_ONU, @ONUEsteveroures, @Roures_ONU, @santesteve_ONU, @ONU_santesteve, @Sant_Esteve_onu , @Dels_Roures_ONU, @_SantEsteveONU, @ONU__SantEsteve, @Snt_RouresONU, @Roures_ONU1.

perfiles falsos twitter retuit

Els noms amb número els posa twitter per defecte per evitar colisions amb els noms. Aquests tipus de perfils no es molesten ni en canviar-ho. 

 

RECTIFICACIÓ: En una versió anterior vàrem publicar astrosurfer en el gràfic, enlloc d'astroturfer.  

Alguna cosa que t’han enviat o has vist t’ha fet soroll?

Envia’ns un Whatsapp per poder verificar-ho o escriu a [email protected]